Senast ändrad: 24/5-00

Arvid Flory - En flygarlegend berättar

Arvid Florys bokmanus, med bilder, som legat orört sedan slutet av 1930-talet har nu bearbetats av Mikael Forslund. Boken är på 176 sidor i format 17x24 cm, innehållande ca 115 bilder.

Arvid Flory började sin karriär inom Flottan 1901. När flygmaskinerna började erövra världen blev också Arvid Flory intresserad. 1916 började han flyga hos Thulin och tog flygcertifikat nr 76. Efter det blev det tjänst i Marinens Flygväsende. Arvid Flory gjorde också många studie- och utbildningsresor till bl a Frankrike, Italien, England och Tyskland. 1926 blev Arvid chef för Krigsflygskolan (F 5) i Ljungbyhed. 1932 blev det nytt chefsskap för 2.flygkåren (F 2) i Hägernäs, med bl a ett möte med Charles Lindbergh. 1934 flyttade Arvid till Marinstaben. Karriären avslutades som marinattaché i Argentina under 1940-talet.
Läs om många intressanta upplevelser från flygets barndom av "en som verkligen var med".

Boken kostar 265 kr inkl moms, porto och emballage. Beställ boken genom att sätta in pengarna på PG 153 08 80-2, MIKAEL FORSLUND PRODUKTION.
Glöm inte att skriva avsändare.

Boken kan också köpas mot postförskott, men då tillkommer Postens postförskottsavgift på 28 kr. Priset blir då 293 kr.

MIKAEL FORSLUND PRODUKTION
HERRHAGSVÄGEN 33
791 75 FALUN
mikael.forslund@falukuriren.se